سایت چطوریه
دسته

فروشگاه های کادو و هدیه

ثبت نظر و تجربه خرید از بهترین فروشگاه های محصولات کادو و هدیه (Gift) در مجموع 225 صفحه که با نظرات شما این مرتب سازی منظم شده است

صفحات با دسته بندی کادو و هدیه

توضیحات و معرفی چگاسه در استان بوشهر

توضیحات و معرفی شیرازمی در استان فارس

توضیحات و معرفی لباس سکرت در استان تهران

توضیحات و معرفی عطرخانه در استان البرز

توضیحات و معرفی کیوان لند در استان تهران شرکت دانش بنیان توسعه فروشگاه های زنجیره ای کیوان در سال 1395 تاسیس گردیده.و علاوه بر فروشگاه اینترنتی و فروشهای سازمانی در حال حاضر دو شعبه فیزیکی و یک شعبه در حال تاسیس دارد. ما در کیوان معتقدیم نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان است.حفظ احترام و کرامت انسانی پایبندی به ارزشهای اخلاقی خلاقیت و نوآوری یادگیری مستمر سخت کوشی متمایز بودن و کار تیمی جزء ارزشهای کیوان محسوب می شوند.